ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų visuomenės ir darbo jėgos senėjimo srityje analitinės ataskaitos - suvestinė
11/10/2016 Rūšis: Informaciniai biuleteniai 2 puslapiai

ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų visuomenės ir darbo jėgos senėjimo srityje analitinės ataskaitos - suvestinė

Keywords:Senėjimas ir DSS, Campaign 2016-2017

Čia pateikiama trumpa EU-OSHA analitinės ataskaitos apie politiką ir veiksmus ES ir nacionaliniu lygmenimis siekiant spręsti klausimus, susijusius su Europos visuomenės senėjimu, santrauka. Joje trumpai pristatomi veiksniai, kurie turi įtakos politikos formavimui, ir iššūkiai, su kuriais susiduria politikos formuotojai, siekdami pailginti profesinį gyvenimą ir padidinti vyresnių darbuotojų įsidarbinimo galimybes. Be to, joje nagrinėjama tarptautinių ir nacionalinių veiksnių įtaka politikos formavimui ir apibendrinama padėtis šalies lygmeniu, taip pat apžvelgiama dabartinė ES teisinė ir politikos sistema. Taip pat pateikiama pasiūlymų būsimam politikos formavimo procesui.

Atsisiųsti in:CS | DA | DE | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | PL | PT | SK | SV

Papildomi leidiniai šia tema