ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų visuomenės ir darbo jėgos senėjimo srityje analitinės ataskaitos - santrauka
11/10/2016 Rūšis: Ataskaitos 9 puslapiai

ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų visuomenės ir darbo jėgos senėjimo srityje analitinės ataskaitos - santrauka

Keywords:Senėjimas ir DSS, Campaign 2016-2017

Čia rasite pagrindinę informaciją apie EU-OSHA analitinę ataskaitą, kurioje aptariama politika ir veiksmai ES ir nacionaliniu lygmenimis siekiant spręsti klausimus, susijusius su Europos visuomenės senėjimu. Joje trumpai pristatomi veiksniai, kurie turi įtakos politikos formavimui, ir iššūkiai, su kuriais susiduria politikos formuotojai, siekdami pailginti profesinį gyvenimą ir padidinti vyresnių darbuotojų įsidarbinimo galimybes. Be to, joje nagrinėjama tarptautinių ir nacionalinių veiksnių įtaka politikos formavimui ir apibendrinama padėtis šalies lygmeniu, taip pat apžvelgiama dabartinė ES teisinė ir politikos sistema. Taip pat pateikiama pasiūlymų būsimam politikos formavimo procesui.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema