Perspėjimo ir apsaugos sistemos THOR, Jungtinė Karalystė
17/12/2018 Rūšis: Diskusijoms skirti dokumentai 13 puslapiai

Perspėjimo ir apsaugos sistemos THOR, Jungtinė Karalystė

Keywords:Alert and sentinel systems

Šiame straipsnyje, kuris parengtas atlikus vieną iš penkių išsamių tyrimų, skirtų ištirti perspėjimo ir apsaugos metodus, taikomus naujoms su darbu susijusioms ligoms nustatyti, stebėti ir pažaboti, aprašomas Jungtinėje Karalystėje veikiantis tinklas THOR.

Be bendrojo tinklo THOR yra ir specialios THOR programos, skirtos tokioms su darbu susijusioms ligoms kaip kvėpavimo, odos arba infekcinėms nustatyti, o programa THOR-EXTRA skirta konkrečiai įtarimams dėl naujų su darbu susijusių ligų pranešti. Tinkle THOR įdiegtos naujoviškos funkcijos, supaprastinančios pranešimų teikimą, pagerinančios duomenų kokybę ir skatinančios gydytojus teikti pranešimus – jiems suteikiama galimybė nuolat tobulinti savo gebėjimus internetinėje platformoje. Tinkle THOR naudojamas abipusės komunikacijos su įmonėmis ir DSS institucijomis mechanizmas padeda formuoti tikslingą įrodymais pagrįstą politiką ir imtis prevencinių veiksmų.

Sužinokite, kaip tinklas THOR naudojamas politikos formuotojams informuoti apie naują ir atsirandančią riziką darbuotojų saugai ir sveikatai.

Download in:EN

Papildomi leidiniai šia tema