Pažangioji robotika ir automatizavimas. Kokie pavojai ir galimybės kyla darbuotojų saugai ir sveikatai?

Keywords:

Robotai ne tik tampa darbo vietos dalimi, bet ir ją keičia. Nors automatizavus pakartotines, įprastas ir pavojingas užduotis darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) atsiveria daug galimybių, kartu kyla problemų, kurias reikia spręsti. 

Šioje politikos apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama su DSS susijusiems žmogaus ir roboto sąveikos aspektams ir aptariamas poveikis DSS, sunkumai ir galimybės.

Be to, politikos apžvalgoje rekomenduojama darbuotojams aktyviai prisidėti prie to, kaip robotai naudojami, siekiant, kad dėl šių sistemų nesumažėtų darbuotojo kontrolės atliekamam darbui lygis.

Atsisiųsti in: cs | de | en | fi | fr | hr | lt | mt | pt | ro |