Ankstesnės saugių darbo vietų kampanijos

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Saugių darbo vietų kampanijos įgyvendinamos nuo 2000 m., anksčiau jos vadintos Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitėmis.

2007 m. kiekvienos kampanijos trukmė nuo vienų metų pailgėjo iki dviejų, nes veiksmingam informuotumo apie darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus didinimui įvairiais lygmenimis suteikiant prieigą prie duomenų, informacijos ir priemonių reikėjo daugiau laiko.

Kampanijų mastas nuolat didėjo, nes:

  • jose įsipareigojo dalyvauti platesnis ir tvirtesnis suinteresuotųjų šalių, kampanijos ir žiniasklaidos partnerių tinklas;
  • rengiama daugiau kampanijos medžiagos, kuri platinama ir skelbiama internete;
  • žiniasklaidoje plačiau nušviečiama kampanijos metu organizuojama veikla ir taip informuojama įvairesnė tarptautinė auditorija;
  • kuriama gausesnių išteklių ir naujų iniciatyvų.

Saugių darbo vietų kampanijų sėkmę, jų gebėjimą pasiekti įvairaus lygmens organizacijas ir teigiamą „domino efektą“ (t. y. nuo politikos formuotojų iki žemiausios grandies darbuotojų) iš esmės lemia plataus partnerių tinklo dalyvių, kuriuos sudaro visi pačių įvairiausių sektorių specialistai, įsipareigojimas ir pastangos.  Šis tinklas yra pagrindinė darbuotojų saugos ir sveikatos skatinimo įvairiuose Europos sektoriuose priemonė.

Skaitykite daugiau apie ankstesnes kampanijas

2016–2017 m. kampanija. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“

Kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ buvo skirta skatinti tvaraus darbo svarbą, būtent – saugias ir sveikas darbo sąlygas nuo pat žmogaus gyvenimo pradžios iki pabaigos. Europos darbo jėgai senėjant ir pensiniam amžiui vis kylant, vis svarbiau, kad darbo sąlygos būtų saugios, sveikos ir tinkamos. Tai padės žmonėms dirbti ilgiau ir pasiekti pensinį amžių geros sveikatos. Per kampaniją buvo kalbama apie tai, kaip valdyti DSS darbo jėgai senėjant ir buvo skatinama keistis informacija ir gerąja patirtimi. Demografiniai pokyčiai daro poveikį daugeliui darbo vietų Europoje. Tačiau įdiegdamos priemones darbo tvarumui užtikrinti įmonės ir organizacijos gali maksimaliai sumažinti neigiamą poveikį ir padidinti našumą ir taip sudaryti saugesnes ir sveikesnes darbo sąlygas visiems.
Svetainės archyvo puslapį rasite čia.

2014–2015 m. Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas

healthy workplaces campaign 2014

Stresas yra antra dažniausiai nurodoma su darbu susijusi sveikatos problema Europoje. Manoma, kad daugiau nei pusė (50–60 proc.) visų prarastų darbo dienų susidaro dėl streso ir kitos psichosocialinės rizikos. Prasta psichosocialinė darbo aplinka gali turėti didelį neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai.

Su psichosocialine rizika susiduriama kiekvienoje darbo vietoje, tačiau net turint ribotus išteklius ją galima sėkmingai vertinti ir valdyti. Šia kampanija siekiama teikti pagalbą ir gaires darbuotojams ir darbdaviams, kaip valdyti darbuotojų patiriamą stresą ir psichosocialinę riziką, ir paskatinti naudoti praktiškas, lengvai pritaikomas priemones.

2012–2013 m. Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe

2012 m. saugių darbo vietų kampanija

Agentūros 2012–2013 m. kampanijos tema – rizikos prevencija. Paprastais žodžiais tariant, prevencija yra su darbu susijusios rizikos valdymas siekiant galutinio tikslo, kad sumažėtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Rizikos valdymas yra visų pirma darbdavių ir įmonių vyresniųjų vadovų pareiga, tačiau visos jų pastangos būtų bevaisės, jei darbuotojai nebūtų aktyvūs šios veiklos dalyviai.

Todėl per šią kampaniją ypač pabrėžiama, kad labai svarbi įmonių vyresniųjų vadovų ir savininkų lyderystė ir kad jie bendradarbiautų su darbuotojais, o darbuotojai aktyviai dalyvautų veikloje.

2010–2011 m. Saugi techninė priežiūra


Techninė priežiūra yra labai dažna veikla, vykdoma kiekvienoje darbo vietoje, kiekviename pramonės sektoriuje ir svarbi visų atsakomybės lygmenų asmenims (ne tik tiems darbuotojams, į kurių pareigas įtraukti techninės priežiūros darbai).

Per šią kampaniją pabrėžta, kokia svarbi saugi techninė priežiūra kaip sveikos ir saugios darbo praktikos pagrindas.

Be to, nors konkrečios jos dalys įvairiuose pramonės sektoriuose skiriasi (priklauso, pavyzdžiui, nuo naudojamų mašinų rūšių), bendruosius tinkamos techninės priežiūros principus galima pritaikyti visose Europos darbo vietose.

Kampanijos tikslai

  • didinti suvokimą apie techninės priežiūros svarbą darbuotojų saugai ir sveikatai, su technine priežiūra siejamą riziką ir būtinybę saugiai atlikti techninės priežiūros darbus;
  • didinti informuotumą apie darbdavių teisinius bei kitokius įsipareigojimus saugiai atlikti techninę priežiūrą ir saugios techninės priežiūros naudą verslui;
  • skatinti taikyti paprastą ir sistemingą DSS valdymo principą vykdant techninę priežiūrą, pagrįstą tinkamu rizikos vertinimu („penkios pagrindinės taisyklės“).

Žinoma, svarbiausias tikslas – stengtis, kad tiek dabar, tiek ateityje sumažėtų sužalotų arba susirgusių dėl netinkamos ar nepakankamos techninės priežiūros žmonių skaičius.

Sužinokite daugiau:

2008–2009 m. Rizikos vertinimas


Rizikos vertinimas yra saugos ir sveikatos valdymo darbe pagrindas.

Šios kampanijos pagrindinis tikslas buvo skleisti integruotu valdymu grindžiamą požiūrį į rizikos vertinimą, padedant organizacijoms sistemingai vertinti riziką ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, imtis priemonių.

Siekta ne tik geriau informuoti apie teisines darbdavių prievoles vertinti riziką, bet ir išaiškinti patį rizikos vertinimo procesą; rizikos vertinimas neturi būti sudėtingas ir biurokratiškas ir jį gali atlikti ne tik ekspertai. Per šią kampaniją buvo siūloma žingsnis po žingsnio vertinti riziką taikant paprastą metodą, konsultuojantis su darbuotojais ir įtraukiant juos į procesą.

Per šią kampaniją sukūrėme Sąveikiojo rizikos vertinimo internetu priemonę (OiRA) ; šią priemonę galima pavadinti „XXI amžiaus sprendimu“, padėsiančiu mažosioms ir labai mažoms įmonėms sustiprinti darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą. Pagal OiRA projektą tūkstančiai mažųjų įmonių visoje ES gali paprastai ir be didelių sąnaudų atlikti rizikos vertinimus.

Sužinokite daugiau:

2007–2008 m. Sveikų darbo vietų iniciatyva


Sveikų darbo vietų iniciatyva siekta, kad mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbdaviai ir darbuotojai galėtų lengvai gauti informacijos apie tai, kaip kurti saugesnes, sveikesnes ir našesnes darbo vietas.

Šios iniciatyvos ėmėsi 12 Europos valstybių narių: Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija ir Rumunija; taip pat Turkija ir Kroatija.

Šios kampanijos, skirtos MVĮ, šūkis: „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.“

Sužinokite daugiau: OSHwiki

2007 m. Mažinkime krūvį (kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai)


Kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai – tai kūno raumenų, sąnarių, sausgyslių, raiščių ir nervų pažeidimai. Jie yra dažniausia darbuotojų nedarbingumo priežastis iš esmės visose ES valstybėse narėse.

Šios kampanijos siekis buvo padėti mažinti šią problemą remiantis kompleksiniu požiūriu, pabrėžiant, kad norint išvengti kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų, turi bendradarbiauti darbdaviai, darbuotojai ir valdžios atstovai.

Per šią kampaniją buvo ypač pabrėžiama „krūvio valdymo“ koncepcija, pagal kurią svarbu atsižvelgti ne tik, pavyzdžiui, į krovinių kėlimą, bet ir į visokį kitokį krūvį, kurį patiria žmogaus organizmas dėl aplinkos veiksnių, taip pat į darbo užduoties atlikimo tempą.

Taip pat buvo pabrėžiama, kad labai svarbu stengtis neprarasti darbuotojų, patyrusių arba šiuo metu patiriančių kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus, juos reabilituoti ir padėti jiems grįžti į darbą.

Sužinokite daugiau: Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai

2006 m. Saugi pradžia – jauni darbuotojai


Šios kampanijos tikslas buvo užtikrinti jaunų darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą profesinės veiklos pradžioje.

Jauni darbuotojai darbo aplinkoje yra itin pažeidžiami, nes dažnai nepakankamai rūpinamasi jų sauga ir sveikata.

Vis dėlto daugelio jaunuoliams darbe gresiančių nelaimingų atsitikimų ir sveikatos problemų galima išvengti. Be to, jauni darbuotojai yra imlūs informacijai apie profesinę sveikatą ir saugą ir, sužinoję apie galimus pavojus, saugosi jų.

Per šią kampaniją buvo stengiamasi geriau informuoti apie riziką jaunus darbuotojus ir jų darbdavius darbo vietose, mokyklose ir kolegijose, siekiant kuo anksčiau pradėti kalbėtis su jaunuoliais apie šias problemas ir perduoti jiems rizikos prevencijos kultūrą.

Sužinokite daugiau: Jauni darbuotojai

2005 m. Mažinkime triukšmą!


Dešimtys milijonų darbuotojų Europoje bent ketvirtadalį savo darbo laiko patiria triukšmą, kuris gali būti pavojingas. Su triukšmu susiję pavojai gresia toli gražu ne vien statybos ar gamybos pramonės šakų darbuotojams.

Triukšmas gali būti problema labai įvairioje darbo aplinkoje, pavyzdžiui, gamyklose ar ūkiuose, skambučių centruose ar koncertų salėse.

Šios kampanijos tikslas buvo spręsti problemas, susijusias su triukšmo valdymu darbe. Jos šūkis: „Triukšmas darbe – jis gali jums kainuoti daugiau negu klausa“.

Sužinokite daugiau: OSHwiki

2004 m. Statykime saugiai


Statyba yra viena svarbiausių Europos pramonės šakų.

Deja, šio sektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos būklė yra viena blogiausių; dėl to įmonės ir mokesčių mokėtojai kasmet patiria milijardus eurų nuostolių, o žmonės – didelių kančių.

Šios kampanijos tikslas buvo padėti visiems statybos pramonės suinteresuotiesiems subjektams kurti saugesnę, sveikesnę ir našesnę darbo aplinką.

Sužinokite daugiau: OSHwiki

2003 m. Pavojingos medžiagos – elkimės atsargiai


Milijonai darbuotojų Europoje dirba su pavojingomis medžiagomis, todėl jei nemokama tinkamai valdyti susijusios rizikos, šios medžiagos gali įvairiais būdais pakenkti žmonių sveikatai.

Pagal Europos teisės aktus valdyti šią riziką yra darbdavių pareiga. Darbdaviams ir darbuotojams yra parengta daugybė pagalbinės informacinės medžiagos, tačiau vien to nepakanka – norint apsaugoti darbuotojų sveikatą, būtina imtis konkrečių veiksmų.

Šios kampanijos svarbiausias tikslas buvo skatinti geriau suprasti riziką ir imtis priemonių, kad darbe naudojamos medžiagos būtų mažiau pavojingos sveikatai.

Sužinokite daugiau: Pavojingos medžiagos

2002 m. Įveikime įtampą


Kiekvienais metais dėl darbuotojų patiriamos įtampos (streso) prarandama milijonai darbo dienų.

Pernelyg daug įtampą patiriančių darbuotojų nekalba apie savo problemas; pernelyg daug įmonių nesupranta, kokią didelę žalą tai daro jų verslui.

Šios kampanijos tikslas buvo padėti išvengti įtampos darbe ir ją valdyti.

Sužinokite daugiau: Stresas

2001 m. Sėkmė nesuderinama su nelaimingais atsitikimais


Kasmet visoje Europos Sąjungoje tūkstančiai žmonių žūsta dėl nelaimingų atsitikimų darbe. Taip pat įvyksta milijonai nelaimingų atsitikimų, dėl kurių darbuotojai negali grįžti į darbą ilgiau kaip tris dienas.

Ši problema yra itin aktuali mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Šios kampanijos tikslas buvo padėti išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Sužinokite daugiau: Temos

2000 m. Atsisveikinkime su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais


Kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai yra vieni dažniausių su darbu susijusių susirgimų, dėl kurių Europoje kenčia milijonai įvairiausių profesijų darbuotojų, o darbdaviai patiria milijardus eurų nuostolių.

Vis dėlto šios problemos didele dalimi būtų galima išvengti arba ją sumažinti, jei būtų laikomasi saugos ir sveikatos darbe taisyklių ir gerosios patirties gairių.

Šios pirmosios EU-OSHA kampanijos tikslas buvo veiksmingai valdyti kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų riziką.

Sužinokite daugiau: Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai

Sužinokite daugiau: Temos

Europos SLIC kampanijos

Europos SLIC kampanijos, kurias rengia Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas (SLIC):