Naujienos

Europos kovos su vėžiu savaitę , kuri vyks gegužės 25 d.–gegužės 31 d., EU-OSHA skelbia papildomą mokslinių tyrimų medžiagą, kuri padeda kovoti su profesiniu vėžiu. Atsižvelgdama į pirmąsias profesinio vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimo (WES) išvadas , agentūra šiuo metu skelbia išsamią metodinę ataskaitą . Remiantis Australijos poveikio darbe tyrimu ir...

Sparčiai kintantis darbo pasaulis kelia daug iššūkių, kai tenka laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) taisyklių. Geresnis jų laikymasis yra ilgalaikis Europos ir atskirų šalių tikslas. EU-OSHA išanalizavo penkių skirtingų šalių nacionalines strategijas ir veiksmus, kurių imtasi siekiant pagerinti DSS reikalavimų laikymąsi , ir ką tik išleido pirmąją Norvegijai skirtą...

EU-OSHA atliekamoje ES masto Europos įmonių apklausoje apie naują ir kylančią riziką (ESENER apklausoje) siekiama išsiaiškinti, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylanti rizika. ESENER apklausoje dalyvauja tūkstančiai įmonių ir organizacijų iš visos Europos, ir joje aptariami psichosocialinės rizikos, skaitmenizacijos, DSS...

Vykstantys procesai siekiant tvarumo, pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos ar tvarių sutarčių sudarymo skatinimas, gali daryti tiesioginį poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Siekiant užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas Europos žaliosios pertvarkos laikotarpiu iki 2040 m., labai svarbu tinkamai integruoti DSS aspektus į visų atitinkamų politikos sričių tvarumo...

Bendradarbiaujant su mūsų nacionaliniais ryšių punktais teikiamais saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimais pagerbiamos įvairios naujoviškus darbuotojų gerovę skatinančius metodus diegiančios organizacijos iš visos Europos. Geros praktikos pavyzdžiai turėtų aktyviai užkirsti kelią darbuotojų saugos ir sveikatos rizikai, susijusiai su skaitmeninių technologijų diegimu...

Skaitmeninėse platformose dirba įvairiausio pobūdžio darbą dirbantys skirtingi darbuotojai, kuriems kyla labai įvairių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iššūkių. Siekdama papildyti turimus išteklius informuotumui šioje saugių darbo vietų kampanijos prioritetinėje srityje didinti, EU-OSHA dalijasi: infografiku . Jame glaustai pristatomi faktai ir skaičiai, aprašomi svarbiausi...

Marakeše surengtame 34-ajame tarptautiniame profesinės sveikatos kongrese (ICOH) EU-OSHA pabrėžia darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimų svarbą . Simpoziume EU-OSHA analizuoja DSS padėtį Europoje ir aptaria vėžio rizikos veiksnių poveikio darbuotojams tyrimo rezultatus, taip pat rengia informacijos stendą, kuriame kongreso dalyviams pristatoma kampanija „Darbuotojų sauga...

Pasaulinę DSS dieną akcentuojama visų teisė į saugią ir sveiką darbo aplinką. 2024 m. daugiausia dėmesio skiriama klimato kaitos poveikiui darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) . EU-OSHA yra įsipareigojusi tirti klimato kaitos ir prisitaikymo prie jos politikos poveikį darbuotojų DSS ir pateikti praktines profesinės rizikos valdymo gaires. Keletas iš mūsų darbų – daugiau nei 20...

Gali atrodyti, kad darbas saugioje aplinkoje ir kokybiškas laiko leidimas su šeima yra privilegija. Tačiau ES tokias teises turi visi darbuotojai. ES jūsų gerovei teikia prioritetą – ar nustatydama, kad darbo valandų skaičius per savaitę neturi viršyti 48 valandų, ar numatydama pakankamai laisvo laiko tarp darbo dienų poilsiui ir asmeniniam gyvenimui. Tas pat pasakytina apie...

Skaitmeninimas keičia darbo vietas, todėl DI grindžiamo darbuotojų valdymo (DIDV) technologijos tampa prioritetine darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS ) sritimi. Mūsų naujausiame dokumente nagrinėjamas ryšys tarp DI ir kintančios valdymo dinamikos darbe; naudojantis patentų duomenimis, analizuojamos DI grindžiamo valdymo technologijos, jų numatomos funkcijos ir integravimas...