2024 m. pasaulinė kovos su vėžiu diena. Susipažinkite su poveikio darbuotojams tyrimo rezultatais įvairiomis kalbomis!

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

Kasmet vasario 4 d. minimą Pasaulinę kovos su vėžiu dieną EU-OSHA reiškia savo įsipareigojimą prisidėti prie kovos su vėžiu, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES.

Neseniai EU-OSHA atliktas poveikio darbuotojams tyrimas parodė, kad didžiausią vėžio riziką Europos darbo vietose kelia ultravioletinė spinduliuotė ir dyzelinių variklių išmetami teršalai. Tyrimas padeda tobulinti prevencines priemones ir atnaujinti įrodymais grindžiamą politiką ES. 

Skaitykite pirmųjų išvadų ir metodikos santrauką (anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, ispanų, vengrų ir portugalų kalbomis).

Daugiau informacijos rasite mūsų teminėje svetainės skiltyje apie poveikio darbuotojams tyrimą