2023 m. Pasaulinę kovos su vėžiu dieną dėmesys sutelkiamas į profesinį vėžį

Image

© UICC

Kasmet vasario 4 d. minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena skirta didinti informuotumą ir skatina imtis veiksmų, kad pasaulyje vėžio našta būtų mažesnė. EU-OSHA įsipareigojo aktyviai prisidėti prie kovos su vėžiu, kuris yra pirmoji su darbu susijusių mirčių priežastis ES.

Siekiant šio tikslo, šį mėnesį baigiama EU-OSHA poveikio darbuotojams tyrimo, skirto vėžio rizikos veiksniams darbe nustatyti, apklausa, o pirmieji rezultatai turi būti paskelbti vėliau šiais metais. Apklausa siekiama pateikti informacijos, padedančios apsisaugoti nuo pavojingų medžiagų; be to, apklausos rezultatai galėtų prisidėti prie ES teisės aktų atnaujinimo.

Susipažinkite su EU-OSHA informaciniu biuleteniu apie kancerogenų poveikį darbe ir daugiakalbiais informaciniais biuleteniais apie kancerogenines medžiagas ir procesus, kurie parengti pagal veiksmų gaires dėl kancerogenų – EU-OSHA aktyviai remiamą iniciatyvą.

Žiūrėkite naują Napo filmą „Slapti žudikai“, kuriuo siekiama didinti informuotumą apie procesų metu susidarančių kancerogenų pavojų ir kaip jo išvengti.

Daugiau informacijos apie Pasaulinę kovos su vėžiu dieną ir visą per kampaniją vykdomą veiklą, kuria siekiama panaikinti su onkologinės priežiūros klausimais susijusią spragą.