Naujienos
29/11/2018

Darbas skaitmeninėje ateityje: darbuotojų sauga ir sveikata 2025 m.

Naujoje ataskaitoje jau galima susipažint su galutiniais EU-OSHA ateities įžvalgų projekto dėl vis labiau skaitmeninamo darbo ir susijusių iššūkių darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) rezultatais. Dirbtinis intelektas, pažangieji paramos robotai, virtuali bei papildyta realybė, internetinės platformos ir kitos inovacijos pakeis žmonių darbo pobūdį.

Dėl robotikos ir automatizuotų procesų žmonės rečiau dirbs pavojingoje aplinkoje, be to, tikėtina, kad dėl tokių naujų tendencijų, pavyzdžiui, naujos žmonių ir įrenginių sąsajų formos, dažnesnis darbas internete ir mobilusis darbas, darbuotojų stebėsena ir valdymas naudojant algoritmus, išnykusios ribos tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo arba dažniau keičiamas darbas, bus patiriamas didesnis su darbu susijęs stresas ir kils didesnė ergonominė rizika.

Skaitykite pranešimą spaudai

Atsisiųskite ateities įžvalgų projekto ataskaitą ir santrauką apie naują ir atsirandančią DSS riziką, susijusią su skaitmeninimu iki 2025 m.

Pažiūrėkite mūsų scenarijų iliustracijas, kuriose paprastai pavaizduota, kokį poveikį skaitmeninimas gali turėti DSS ateityje

Sužinokite daugiau apie pokyčius IRT ir darbo skaitmeninimo srityse