Naujienos
15/11/2019

Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai. Paplitimas, susijusios išlaidos ir demografiniai aspektai Europos Sąjungoje

© Cristina Vatielli 

Mūsų naujoje išsamioje Europos apibendrinamojoje ataskaitoje ir santraukoje apžvelgiamas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų poveikis Europos darbo jėgai, visuomenei ir ekonomikai.

Šios publikacijos parengtos įgyvendinant plataus masto EU-OSHA projektą, kurio tikslas – analizuoti nacionalinius ir europinius duomenis, susijusius su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais, tokių sutrikimų poveikį sveikatai ir darbui, rizikos veiksnius, prevencijos ir grįžimo į darbą priemones.

Šios nuodugnios analizės duomenys rodo, kad norint užkirsti kelią profesiniams raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams, reikia taikyti integruotą požiūrį, nes su tokiais sutrikimais susiduria milijonai darbuotojų, o darbdaviai patiria milijardus eurų nuostolių. 

Netrukus bus paskelbtos kelios nacionalinės ataskaitos.

Žr. galutinę apibendrinamąją ataskaitą ir santrauką

Daugiau informacijos apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus galima rasti mūsų teminėje svetainės skiltyje