Naujienos
12/03/2020

Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai: nauja apibendrinamoji ataskaita ES išvadas papildo nacionaliniais duomenimis

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Ši naujausia apibendrinamoji ataskaita yra didesnio EU-OSHA projekto, kuriuo siekiama išanalizuoti nacionalinius ir Europos lygmens duomenis apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus, dalis. Ataskaitoje nagrinėjamas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų paplitimas ir mastas, susiję rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai ir prevencija darbo vietoje.

Šis leidinys papildo ES lygmens išvadas 10 šalių (Danijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Nyderlandų, Austrijos, Suomijos ir Švedijos) nacionaliniais duomenimis ir analizėmis. Dalydamasi nacionaliniais duomenimis ES lygmeniu, EU-OSHA padeda gerinti politikų, DSS specialistų ir apskritai nacionalinių valdžios institucijų žinias apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus.

Susipažinkite su apibendrinamąja ataskaita ir visais susijusiais leidiniais apie darbe patiriamus raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus: jų paplitimą, susijusias išlaidas ir demografinius aspektus ES

Apsilankykite mūsų raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams skirtoje „OSHwiki“ skiltyje