Naujuoju EU-OSHA vykdomuoju direktoriumi paskirtas William Cockburn Salazar

Image

© EU-OSHA

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra su džiaugsmu praneša, kad Valdančioji taryba naujuoju vykdomuoju direktoriumi paskyrė William Cockburn Salazar. Ilgus metus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje dirbęs naujasis direktorius į šias pareigas atsineša milžinišką patirtį ir ilgametį atsidavimą darbui. Agentūros vadovo pareigas jis perima tokiu metu, kai naujos technologijos, nuotolinis darbas ir kintančios užimtumo formos iš esmės keičia pasaulinę darbo aplinką. 

Kalbėdamas apie savo paskyrimą, William pažymi: „Man didžiulė garbė vadovauti EU-OSHA, puoselėjančiai teigiamą rizikos prevencijos kultūrą Europos darbo vietose. Darbe patyrus nelaimingus atsitikimus kasdien žūsta apie dešimt žmonių ir dar 600 miršta nuo su darbu susijusių ligų. Ši liūdna statistika aiškiai primena, kiek daug dar reikia nuveikti ir kad kiekvienas žmogus nusipelno dirbti tokioje aplinkoje, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas darbuotojo saugai, sveikatai ir gerovei. Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo kartu su Bilbao dirbančiais kolegomis.“

Naujojo vykdomojo direktoriaus vadovaujama EU-OSHA atsidavusių specialistų komanda kartu su ryšių punktais ir trišaliu nacionalinių centrų tinklu, laikydamasi Valdančiosios tarybos nustatytos strateginės politikos, stiprins darbą su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais ir vykdys savo misiją stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą Europoje ir už jos ribų.

Daugiau informacijos apie vykdomąjį direktorių rasite čia

Sužinokite daugiau apie EU-OSHA valdymą