Kodėl Prancūzijos įmonės renkasi OiRA su darbu susijusiai rizikai valdyti

Image

© EU-OSHA

Kaip labai mažoms ir mažosioms įmonėms pradėti taikyti ilgalaikį tvarų rizikos vertinimą?

Sužinokime apie tai iš Prancūzijos. Nauji tyrimai atskleidžia Prancūzijos įstaigų pasirenkamo rizikos vertinimo metodo OiRA privalumus. OiRA – tai internetinė interaktyvi rizikos vertinimo priemonė, suteikianti galimybę ES valstybėms narėms kurti visiems prieinamas nemokamas sektorių rizikos vertinimo priemones.

Tyrimas rodo, kad OiRA padeda Prancūzijos labai mažoms ir mažosioms įmonėms stiprinti sistemingą požiūrį į rizikos valdymą, ypač įmonėse, kurios, prieš pradėdamos taikyti OiRA, rizikos vertinimo nevykdė. Įmonės praneša, kad, atlikdamos rizikos vertinimą naudojant OiRA, jos gali nustatyti darbuotojų saugai ir sveikatai kylančią riziką, apie kurią anksčiau nė nepagalvodavo, į šį procesą labiau įtraukti darbuotojus, ir ne tik apsvarstyti riziką, bet ir sukurti prevencijos veiksmų planą.

Susipažinkite su ataskaitos išvadomis ir santrauka: Rizikos vertinimas Prancūzijos darbo vietose taikant OiRA: kokybinis tyrimas

Dar nebandėte taikyti OiRA? Susipažinkite su jūsų šalyje ar veiklos sektoriuje taikomomis priemonėmis.