Naujienos
01/08/2019

DSS vertė. Profesinių sužalojimų ir ligų išlaidų apskaičiavimas

@Carlos Muza on Unsplash

Naujoje ataskaitoje EU-OSHA pateikia išsamias projekto „Darbuotojų saugos ir sveikatos išlaidos ir nauda“ antros dalies išvadas. Jame aprašomi du su darbu susijusių ligų, sužalojimų ir mirties atvejų finansinės naštos apskaičiavimo metodai.

Išlaidos buvo skaičiuojamos penkiose valstybėse narėse, kurios pasirinktos taip, kad atspindėtų Europos geografinę, pramonės šakų ir socialinių sistemų įvairovę. Ataskaitoje lyginami rezultatai ir nagrinėjami kiekvieno metodo privalumai bei trūkumai. Metodika ir pagrindinės išvados pateikiamos ataskaitos santraukoje ir skaidrėse.

Įvertinti su darbu susijusių sveikatos sutrikimų ekonominį poveikį – politikos formuotojams neįkainojamai naudinga. Taip jie gali priimti informacija grindžiamus sprendimus dėl saugos ir sveikatos politikos bei strategijų.

Parsisiųskite visą ataskaitą dėl su darbu susijusių sužalojimų ir ligų išlaidų apskaičiavimo

Glaustai išvados pristatomos mūsų skaidrėse

Išsamesnė informacija apie DSS išlaidas ir naudą