Naujienos

Back to highlights

Susivieniję, kad darbo vietose nekiltų susirgimų vėžiu. Laikas imtis veiksmų

Image

Europos kovos su vėžiu savaitė rengiama gegužės 25–31 d., siekiant sutelkti vyriausybes, organizacijas ir asmenis kovoje su vėžiu.

Šiemet prisidedame prie Europos kovos su vėžiu lygų asociacijos siekdami atkreipti dėmesį į Europos kovos su vėžiu plano įgyvendinimą. Šiuo ES požiūriu į vėžio prevenciją, gydymą ir priežiūrą taip pat pripažįstamas profesinio vėžio paplitimas ir grįžimo į darbą sąlygų svarba pacientams, vėžį įveikusiems asmenims ir visuomenei.

Gegužės 30 d. rengiamas internetinis seminaras Šalinkime su vėžiu ir darbu susijusias kliūtis! yra viena iš Europos kovos su vėžiu savaitės iniciatyvų, kuria, prisidedant EU-OSHA, siekiama skatinti politinį dialogą. Šio seminaro tikslas – didinti informuotumą apie vėžio poveikį darbo vietoje ir pasiūlyti konkrečių veiksmų bei patarimų, kaip pagerinti darbdavių ir darbuotojų bendravimą profesinio vėžio klausimais.

Prisijunkite prie 2022 m. Europos kovos su vėžiu savaitės. Atėjo laikas imtis veiksmų!

Sekite #EWAC22 ir #EUCancerPlan

Daugiau informacijos apie profesinį vėžį, vėžio rizikos veiksnių poveikio darbuotojams tyrimą Europoje ir su kancerogenais susijusių veiksmų gaires