Naujienos
19/09/2019

Napas padeda suprasti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus

Napas nori pagelbėti darbuotojams siūlydamas naudotis nauju internetiniu priemonių rinkiniu, skirtu didinti informuotumą apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus ir patarti šių sutrikimų klausimais.

Priemonių rinkinyje „Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų suvokimas“ pasitelkiami esami Napo filmai ir siūloma 14 skirtingų veiklos rūšių, padedančių organizacijose rengti grupių diskusijas su personalu ir tiekimo grandinių darbuotojais.

Priemonių rinkinyje apžvelgiamos darbo biure, krovinių krovimo, monotoniško darbo, nejudamos ir nepatogios kūno padėties, taip pat jos poveikio darbuotojų sveikatai temos. Be to, per dalyvaujamojo pobūdžio užsiėmimus nagrinėjamos darbo vietoje ir organizaciniu lygmeniu taikomos prevencinės priemonės.

Priemonių rinkiniu galima naudotis ir per profesinio mokymo kursus.

Susipažinkite su nauja svetainės skiltimi „Napas darbo vietoje“

Šiuo priemonių rinkiniu galima naudotis kartu su „Frazėmis, padedančiomis užmegzti pokalbį apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus darbo vietoje“

Taip pat apsilankykite Napo pradžios tinklalapyje ir puslapyje „Mokymo medžiaga mokytojams“, kurie buvo šiek tiek atnaujinti ir geriau pritaikyti naudotis internetu