Naujienos
04/10/2019

OiRA priemonės saugesnei darbo aplinkai mokykloje

Spalio 5 d. minima Tarptautinė mokytojų diena – tai ne tik proga padėkoti švietimo darbuotojams už jų darbą, bet ir pamąstyti apie tai, kaip pagerinti jų statusą, teises ir darbo sąlygas.

Europos lygmens socialiniai partneriai ETUCE (Europos profesinių sąjungų Švietimo komitetas) ir EFEE (Europos švietimo darbdavių federacija) glaudžiai bendradarbiaudami su EU-OSHA sukūrė dvi internetines priemones, kad padėtų ikimokyklinio ugdymo bei priežiūros ir vidurinio ugdymo institucijoms įvertinti darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylančią riziką ir imtis veiksmingų prevencinių priemonių ne tik mokytojams, bet ir kitiems švietimo darbuotojams apsaugoti.

Apie šias parengtas priemones paskelbta 2016 m. bendroje abiejų partnerių deklaracijoje: „Kova su psichosocialine rizika ir jos prevencija švietimo sektoriuje“.

Švietimo sektoriuje kylanti rizika yra daugialypė; priemonės apima nemažai prevencinių veiksmų, kuriais mažinama psichosocialinė rizika, paslydimo, suklupimo ir griuvimo rizika, dėl pastatų nepakankamos priežiūros kylanti ir kita rizika.

Kviečiame susipažinti su OiRA priemone vidurinio ugdymo įstaigoms ir OiRA priemone ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigoms ir jomis dalintis

Kai kurie OiRA partneriai jau sprendžia DSS svarbos švietimo sektoriuje klausimą – pateikė nacionalinio lygmens priemones gimtąja kalba. Susipažinkite su prieinamomis priemonėmis