You are here

Naujienos
29/06/2017

Siekiant, kad darbas Europoje būtų palankus visų amžiaus grupių darbuotojams: ES agentūrų požiūris į darbą ir senėjimą viso gyvenimo perspektyvoje

ES gyventojai ir darbo jėga senėja. Tai turi įtakos užimtumui, darbo sąlygoms, gyvenimo lygiui ir gerovei. Kaip turėtume reaguoti į šiuos iššūkius? Naujoji ataskaita, kurios rengimą koordinavo EU-OSHA, rodo, kaip keturių agentūrų informacija gali padėti formuoti politiką. Agentūrų indėliai papildo vienas kitą ir yra naudingesni nei kartu teikiamos jų dalys. Ataskaitoje remiamasi kiekvienos agentūros atitinkamos srities kompetencija, apžvelgiami įvairūs su darbo jėgos senėjimu susiję iššūkiai ir svarstomi naujoviški sprendimai.

  • EU-OSHA pateikia integruoto požiūrio į senėjančios darbo jėgos profesinę saugą ir sveikatą politikos pavyzdžių.
  • EUROFOUND nagrinėja visų amžiaus grupių darbuotojų darbo sąlygas, su tuo susijusius darbo tvarumo rezultatus ir kaip tinkama politika gali padėti užtikrinti ilgesnį profesinį gyvenimą.
  • CEDEFOP svarsto, kaip pasitelkus profesinį švietimą ir mokymą skatinti vyresnių žmonių aktyvumą darbe.
  • EIGE nagrinėja senėjančios darbo jėgos klausimą atsižvelgdamas į lyčių aspektą ir aptaria įvairius iššūkius, su kuriais susiduria vyrai ir moterys.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiamas ilgalaikių demografinių tendencijų poveikis užimtumui ir nagrinėjamas mokymosi visą gyvenimą klausimas. Joje taip pat raginama ieškoti vyresnių žmonių aktyvumą skatinančių sprendimų, kad vyresnio amžiaus darbuotojai išliktų aktyvūs, kvalifikuoti ir toliau dirbtų.

Skaityti visą bendrą agentūrų ataskaitą

Išsamesnė informacija apie projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“

Sužinokite daugiau apie EU-OSHA kampaniją „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“