You are here

Naujienos
20/09/2017

Laikinieji darbuotojai – naujos SLIC kampanijos dėmesio centre

Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas (angl. SLIC) pradeda informacinę ir vykdymo užtikrinimo kampaniją, kuria siekia skatinti per agentūras dirbančių laikinųjų darbuotojų ir pasienio regionų darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS). Kampanija „Saugūs ir sveiki laikinieji darbuotojai“ bus vykdoma nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2019 m. gegužės mėnesio.

Per pastarąjį dešimtmetį laikinasis darbas Europos Sąjungoje tapo labai populiarus. Per agentūras dirbantys laikinieji darbuotojai gali būti itin pažeidžiami. Tyrimai rodo, kad jiems nutinka žymiai daugiau nelaimingų atsitikimų darbe nei kitoms darbuotojų grupėms.

Bus atliekami tyrimai tiek laikinojo įdarbinimo agentūrose, tiek tokių darbuotojų paslaugomis besinaudojančiose įmonėse. Kampanijos metu bus organizuojama informavimo ir sąmoningumo didinimo veikla, vykdomas bandomasis tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo projektas.

Rugsėjo 20–21 d. Liuksemburge organizuojamas kampanijos pradžiai skirtas seminaras, per kurį EU-OSHA tinklo vadovas Tim Tregenza pristatys veiksmingus išteklius, kurie konkrečiai sukurti padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms valdyti DSS riziką, pavyzdžiui, internetinės interaktyvios rizikos vertinimo (OiRA) priemonės.

Apsilankyti kampanijos svetainėje

Daugiau informacijos apie mūsų ataskaitą „Darbo jėgos įvairovė ir rizikos vertinimas: kaip užtikrinti, kad būtų įtraukti visi darbuotojai“