Rūpinimasis slaugytojais: psichosocialinės gerovės užtikrinimas sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos darbuotojams

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Daugiau kaip vienas iš dešimties ES darbuotojų dirba sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriuje,apimančiame medicininės priežiūros ir stacionariosios globos, taip pat socialinio darbo srityse dirbančius darbuotojus. Šiame sektoriuje psichosocialinės rizikos veiksniai itin dažni – didelis darbo krūvis, trečiųjų šalių smurtas, nereguliarios darbo valandos ir didelių emocinių pastangų reikalaujantis darbas. Tai gali turėti įtakos tiek darbuotojų psichikos, tiek fizinei sveikatai.

Naujausiame EU-OSHA diskusijų dokumente „Psichosocialinės rizikos veiksniai sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sektoriuje“ apžvelgiami šiame sektoriuje kylančios psichosocialinės rizikos veiksniai ir jų paplitimas bei aptariamos veiksmingos intervencinės priemonės siekiant užkirsti kelią psichosocialinei rizikai sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos darbo vietose, ją mažinti ir valdyti.

Daugiau informacijos rasite žiniatinklio skiltyje „Sveikatos ir socialinės rūpybos sektorius“.