Naujienos
07/05/2020

Sustabdykime pandemiją. EU-OSHA veiksmų planas dėl saugių darbo vietų

© EU-OSHA

Su šūkiu „Saugios darbo vietos. Sustabdykime pandemiją“ EU-OSHA pradėjo iniciatyvą, kuria siekiama spręsti su dabartine pandemija susijusias darbuotojų sveikatos ir saugos problemas, pateikdama įvairias darbo vietos gaires dėl COVID-19.

Be kitų, pateikiami šie ištekliai: ES gairės viruso plitimui riboti ir prevencinės priemonės saugiam ir sveikam grįžimui į darbo vietas užtikrinti; informacija, kaip sumažinti biologinių veiksnių poveikį; ES ir tarptautinių organizacijų parengta vaizdo medžiaga informuotumui didinti ir gerosios patirties medžiagos nuorodos.

Veiksmų planas susietas su spalio mėnesį prasidėsiančia Agentūros kampanija Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis, skirta raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemai spręsti. Tačiau parengiamosios kampanijos svetainėje jau pateikiami praktiniai sveiko nuotolinio darbo namuose vadovai, priemonės ir vaizdiniai ištekliai.

Prisijunkite ir skleiskite naujienas. Padėkite mums sustabdyti pandemiją!

Žr. visus darbo vietoms skirtus COVID-19 išteklius mūsų skiltyje Saugios darbo vietos. Sustabdykime pandemiją

Sekite saitažodžius #ESsaugiosdarbovietos ir #Sustabdykimepandemiją