Transportavimo ir sandėliavimo sektoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas: nauja ESENER ataskaita

Image

© EU-OSHA

Transportavimo ir sandėliavimo sektorius yra labai nevienalytis ir apima įvairias funkcijas, kaip antai vairuotojo ir sandėlio vadovo. Šiame ES sektoriuje dirba per 10 mln. darbuotojų, todėl labai svarbu taikyti tikslinę darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) metodiką.

EU-OSHA paskelbė ataskaitą Transportavimo ir sandėliavimo veikla. Europos įmonių apklausos dėl naujos ir kylančios rizikos (ESENER) duomenys, kurioje nagrinėjamas DSS valdymas šiame sektoriuje, analizuojant trijų apklausų (2019 m., 2014 m. ir 2009 m.) rezultatus ir rengiant pokalbius su sektoriaus atstovais.

Ataskaitoje nurodomi įtaką darantys veiksniai, pavyzdžiui, įmonės dydis, ir pagrindiniai darbuotojų rizikos veiksniai, tokie kaip ilgas sėdėjimas ir nelaimingų atsitikimų dirbant su mašinomis rizika. Publikacijoje taip pat nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios sveikatos problemos, įskaitant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus ir su psichikos sveikata susijusias problemas, ir pateikiama tikslingų politikos gairių, kaip pagerinti DSS šiame sektoriuje.

Taip pat parengta ataskaitos santrauka, o išsamius šio sektoriaus apklausos rezultatus galima peržiūrėti naudojant ESENER duomenų vizualizaciją.