Naujienos
05/08/2020

Suinteresuotieji subjektai pripažįsta EU-OSHA darbo svarbą kuriant Europos pridėtinę vertę

© EU-OSHA 

2020 m. EU-OSHA atlikta suinteresuotųjų subjektų apklausa dar kartą parodė, kad agentūros indėlis didinant informuotumą apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) riziką ir ieškant sprendimo būdų, taip pat gerinant DSS darbo vietoje vertinamas teigiamai (90 proc. visų respondentų vertinimas).

85 proc. apklaustųjų sutiko, kad agentūra tinkamai nustatė prioritetus DSS srityje, o 87 proc. mano, kad EU-OSHA darbu sukuriama pridėtinė vertė kitų subjektų, pavyzdžiui, nacionalinių organizacijų, atliekamam darbui. 94 proc. apklaustųjų EU-OSHA darbo rezultatais naudojosi dėl bent vienos priežasties.

Šioje 2020 m. apklausoje atsakymus pateikė daugiau nei 1 700 suinteresuotųjų subjektų, daugiausia įmonės ir specialistai, taip pat politikos formuotojai ir tyrėjai.  Iš apklausos matyti, kad agentūra iš esmės pasiekia savo plataus užmojo tikslus, susijusius su visais pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių tikslais: aktualumas, naudingumas, ES pridėtinė vertė, poveikis ir veiksmingumas. Agentūra taip pat pasiekė daugumą savo tikslų gero valdymo srityje.

Su suinteresuotųjų subjektų apklausos rezultatais galite susipažinti skaitydami šią „PowerPoint“ pateiktį

Žr. 2019 m. EU-OSHA pagrindinių veiklos rezultatų informacinį grafiką