You are here

Naujienos
12/09/2017

„Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ informacinis leidinys pateiktas įvairiomis kalbomis

3 metų projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Darbuotojų sauga ir sveikata senėjančios darbo jėgos sąlygomis“ pagrindinių išvadų santrauka dabar pateikta 19 kalbų.

Informaciniuose leidiniuose nagrinėjama, kuo organizacijoms naudingi vyresni darbuotojai, pristatoma darbo vietoje moterims kylanti papildoma rizika bei reabilitacijos ir grįžimo į darbo vietą sistemos Europoje.

Jose taip pat apžvelgiamos Europos senėjančią darbo jėgą palaikyti siekiančios politikos ir strategijos.

Parsisiųskite informacinius leidinius – perskaitykite kitas tirtas temas

Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Galutinė bendroji analitinė ataskaita

Daugiau informacijos apie projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“