Naujienos

Back to highlights

Prevencijos paslaugų vaidmuo siekiant taikyti geresnę DSS praktiką ir užtikrinti visišką atitiktį

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistai ir jų praktika laikui bėgant turėjo keistis, kad prisitaikytų prie pokyčių. Naujame diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjamas prevencijos paslaugų vaidmuo siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti atitiktį DSS standartams. Jame įvardijamos žinių spragos ir svarbiausi DSS profesinės praktikos klausimai, kartu su politikos ir tyrimų srities iššūkiais.

Remiantis Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER) analizėmis, praktika DSS paslaugų srityje valstybėse narėse įvairuoja. Tarp kylančių iššūkių – paslaugų kokybė ir perėjimas nuo nepriklausomų prie bendrovių interesų.

Skaitykite diskusijoms skirtą dokumentą Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos paslaugos ir (arba) ekspertai Europoje

Žr. „OSHWiki“ straipsnį „Apklausos ESENER 3 dėl prevencijos paslaugų siekiant paremti DSS Europoje išvadų analizė“

Susipažinkite su mūsų temine skiltimi Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymosi gerinimas