Naujienos
20/08/2020

Leidiniai apie biologinių veiksnių poveikį rizikos sektoriuose – naujos versijos kitomis kalbomis

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Biologinių veiksnių, kaip antai, virusų ir bakterijų poveikis darbo vietoje gali sukelti įvairių sveikatos problemų. COVID-19 – tai tik akivaizdžiausias pavyzdys. Yra daug sektorių, kuriuose darbuotojams gali kilti ypač didelė rizika.

Įvairiuose diskusijoms skirtuose dokumentuose nagrinėjamas įvairus poveikis ir jo sukeliamos sveikatos problemos tokiuose sektoriuose, kaip antai sveikatos priežiūra, atliekų tvarkymas, ariamoji žemdirbystė, su keliavimu susijęs darbas ir su gyvūnų priežiūra susijęs darbas. Šie dokumentai, iš pradžių paskelbti anglų kalba, dabar prieinami keliomis kitomis kalbomis.

Naršyti diskusijoms skirtus dokumentus

Apsilankykite mūsų svetainės skiltyje apie biologinius veiksnius