Psichosocialinė rizika ir jos poveikis prastomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis gyvenančių darbuotojų psichikos sveikatai

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Besivystanti darbo rinka daugeliui žmonių tapo streso, nerimo ir kitų psichikos sveikatos problemų šaltiniu. Prastomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis gyvenantys darbuotojai yra ypač jautrūs psichosocialinei rizikai darbo vietoje; šią padėtį dar labiau pablogino COVID-19 ir pokyčiai, kuriuos paskatino skaitmenizavimas.

Naujoje ataskaitoje EU-OSHA analizuoja Europos mokslinius tyrimus šia tema ir pateikia išvadas bei politikos gaires. Publikacijoje pristatomi organizacinio arba sektoriaus lygmens gerosios patirties pavyzdžiai, susiję su sėkminga psichosocialinės rizikos, kylančios prastomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis gyvenantiems darbuotojams, prevencija ir valdymu.

Daugiau informacijos rasite ataskaitoje ir santraukoje „Psichosocialinės rizikos poveikis prastomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis gyvenantiems Europos darbuotojams ir jų psichikos sveikatos rezultatai“.

Daugiau informacijos apie psichosocialinę riziką darbe rasite atnaujintoje mūsų svetainės skiltyje apie psichosocialinę riziką ir psichikos sveikatą.

Domina kita perspektyva? Skaitykite naują EUROFOUND ataskaitą Psichosocialinė rizika darbuotojų gerovei: iš COVID-19 pandemijos įgyta patirtis