Apsaugoti tuos, kurie saugo mus: pirmenybė sveikatos priežiūros ir socialinės globos darbuotojams

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Jau paskelbta mūsų nauja teminė svetainės skiltis, skirta sveikatos ir socialinės globos sektoriui bei darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS)!

Joje pateikiama įvadinė informacija apie vykdomus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti, kaip šio sektoriaus specialistams sukurti saugias ir sveikas darbo vietas.

Šioje skiltyje bus apibendrintos pagrindinės EU-OSHA tyrimų projekto „Sveikata ir socialinė globa bei DSS“ išvados. Ji bus reguliariai atnaujinama ir papildoma naujais informacijos šaltiniais ir leidiniais.

Padarykime viską, kad šio svarbaus sektoriaus darbuotojais būtų tinkamai pasirūpinta – apsilankykite dabar!