Naujienos
24/09/2019

Nauja internetinės rizikos vertinimo priemonė padeda viešbučių, restoranų ir maitinimo sektoriaus įmonėms apsaugoti darbuotojus

Pradėjo veikti naujoji OiRA priemonė, skirta viešbučių ir restoranų sektoriui. Ši priemonė, kurią, padedamos EU-OSHA, parengė Europos viešbučių, restoranų ir kavinių darbuotojų profesinių sąjungų asociacija (Hotrec) ir Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija (EFFAT), patvirtinta ES lygiu.

Tarp daugelio pavojų, su kuriais susiduria viešbučių ir restoranų darbuotojai – paslydimai, suklupimai, nudegimai, pavojingos medžiagos ir stresas. Nacionaliniai OiRA ir socialiniai partneriai pasirūpins, kad pasitelkusios šią naują priemonę viešbučių ir restoranų įmonės galėtų įvertinti grėsmes ir parengti veiksmų planą joms valdyti.

Susipažinkite su naująja viešbučių, restoranų ir maitinimo sektoriaus įmonėms skirta OiRA priemone ir sužinokite, kokiais ES teisės aktais turite vadovautis atlikdami rizikos vertinimą

Susipažinkite su visomis viešbučių, restoranų ir maitinimo įmonių sektoriui skirtomis OiRA priemonėmis

Atsisiųskite EU-OSHA leidinius apie viešbučių, restoranų ir maitinimo įmonių sektorių