Naujienos
05/12/2019

Pavojingų medžiagų e. priemonė jau pritaikyta 7 šalims

Vienas iš daugelio 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijos išteklių – EU-OSHA pavojingų cheminių medžiagų ir cheminių produktų e. priemonė – yra skirtas įmonėms teikti informaciją ir patarimus, kurie padėtų joms vertinti ir valdyti susijusius pavojus saugai ir sveikatai. 

Šiame interaktyviame internetiniame vadove, kuriame svarbiausias dėmesys skiriamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir bendrovėms, neturinčioms konkrečių žinių apie pavojingas chemines medžiagas, teikiama specialiai pritaikyta ir lengvai suprantama įvadinė ir gerosios patirties informacija apie riziką, ženklinimą, teisės aktus, prevencijos priemones ir daug ką kita.

Be to, remiantis klausimynu parengiama ataskaita, pritaikyta konkrečios įmonės padėčiai pavojingųjų medžiagų valdymo srityje, įskaitant rekomendacijas, ką reikėtų patobulinti. 

Priemonė, kurios versija anglų kalba skirta ES, dabar jau pritaikyta Islandijai, Norvegijai ir Portugalijai. Šiuo metu kuriame naujas priemonės versijas kitoms šalims: Austrijai, Estijai, Rumunijai ir Slovėnijai.

Susipažinkite su Pavojingų cheminių medžiagų e. priemone

Apsilankykite mūsų svetainės pavojingų cheminių medžiagų skiltyje