Napas padeda užtikrinti saugią skaitmenizaciją

Image

napofilm.net

Ateitis jau tapo dabartimi, o darbo vietose prisitaikoma prie naujų darbo būdų ir technologijų. Napas nori, kad prie šių technologijų būtų pereinama kuo saugesnėmis ir sveikesnėmis sąlygomis, pasinaudojant galimybėmis ir įveikiant iššūkius dėl geresnės darbo aplinkos.

Automatizavimas, bendradarbiaujantys robotai arba egzoskeletai, kai jie yra tinkamai naudojami, valdomi ir prižiūrimi, gali pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Į žmogų orientuota skaitmenizacija gali padėti išspręsti su darbuotojų sauga ir sveikata susijusias problemas, ir Napas šią žinią aiškiai perduoda savo vadovams ir kolegoms.

Žiūrėkite naująjį vaizdo įrašą „Napas... robotai darbe“. Galvokite apie skaitmenizaciją, saugą ir sveikatą.

Ieškokite leidinių apie skaitmenizaciją EU-OSHA interneto svetainėje.