Naujienos

Back to highlights

Raumenų ir kaulų sistemos stiprinimas prasideda mokykloje

Image

Photo by Gabin Vallet on Unsplash

Vaikų, jaunuolių ir jaunų darbuotojų raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų mastas verčia nerimauti. Jų išvengti gali padėti mokyklų įtraukimas į darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų sprendimą. Saugos ir sveikatos aspektų integravimas į švietimą labai ženkliai padeda užtikrinti mokinių patiriamų sutrikimų prevenciją.

Naujoje ataskaitoje pristatomi „sveikatą stiprinančių mokyklų“ taikomi metodai ir Europos įstaigų gerosios patirties pavyzdžiai, skatinantys žmones judėti ir užkertantys kelią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams. Ataskaitoje pristatomi sėkmę lemiantys veiksniai ir kliūtys, ir nagrinėjama, kaip mokyklos nuo pat pradžių gali prisidėti prie ilgalaikės prevencijos užtikrinimo.

Skaitykite ataskaitą Stiprinant raumenų ir kaulų sistemą kuriamos geresnės mokyklos

 

Daugiau informacijos: 

Share this on: