Naujienos
07/07/2020

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai. Darbo vietoje rengiamų diskusijų grupėje ištekliai

souce: napofilm.net

Daugeliu kalbų parengėme du išteklių rinkinius dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų darbo vietoje. Juos galima naudoti kartu.

Pokalbius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų tema skatinanti medžiaga padeda darbo vietoje arba per mokymus skatinti diskusijas grupėse. Priemonėje pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip padėti darbuotojams ir jų vadovams kalbėtis apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus.

Priemonių rinkinyje „Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų suvokimas“ darbuotojų ir tiekėjų informuotumui didinti pasitelkiama daugiau kaip dvylika Napo filmukų tokiomis temomis kaip bloga laikysena, pasikartojantis darbas, ankstyvas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų nustatymas, sunkių daiktų kilnojimas ir daug kitų temų. Priemonių rinkinį, kuriame pateikiamos „gairės pokalbio vedėjui“ ir „diskusijų užsiėmimai“, taip pat galima naudoti profesinio mokymo kursų reikmėms.

Atsisiųskite leidinį „Frazės, padedančios užmegzti pokalbį apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus darbo vietoje“

Susipažinkite su Napu ir apsilankykite skiltyje Napas darbo vietoje. Napas padeda suprasti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus