You are here

Naujienos
09/08/2018

Bendra trijų svarbiausių tyrimų DSS klausimais analizė pateikiama keliomis ES kalbomis

Pagrindiniai bendros EU-OSHA antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2), Eurostato darbo jėgos tyrimo (LFS) 2013 m. ad hoc modulio dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų, taip pat Eurofound 6-jo Europos darbo sąlygų tyrimo (EWCS) analizės rezultatai pateikiami keliomis ES kalbomis.

Siekiant parengti išsamią darbuotojų saugos ir sveikatos būklės Europoje apžvalgą, tyrime nagrinėjamas įmonių požiūris į rizikos valdymą ir informuotumą apie riziką, taip pat darbuotojams kylanti rizika ir DSS rezultatai.

Tyrimo „Sveikatai ir saugai darbe kylantys pavojai. Bendra trijų pagrindinių tyrimų analizėkalbinės versijos.