Tarptautinė moters diena. Darbo vietos gali padėti nustatyti smurto šeimoje aukas ir teikti joms paramą

Image

© Jose - stock.adobe.com

Šią kovo 8 d. EU-OSHA dar kartą patvirtina, kad remia moterų ir mergaičių teisę gyventi ir dirbti nepatiriant smurto tiek internete, tiek realiame gyvenime.

Palaikome JT Moterų kvietimą kovoti su smurtu prieš moteris skaitmeninėje erdvėje. Labai svarbu taikyti inovacijų ir technologijų metodus, kuriais didinamas moterų informuotumas apie jų teises.

Naudodamiesi šia proga skelbiame diskusijoms skirtą dokumentą dėl smurto šeimoje poveikio darbo vietoje. Smurtas daro poveikį aukų sveikatai, gerovei ir našumui. Tai dažnai gali sužlugdyti karjerą ir paveikti bendradarbius ir darbdavius.

Mūsų leidinyje nurodomos ES ir nacionalinės politikos nuostatos ir teikiami konkretūs pasiūlymai dėl darbo vietoje taikytinų priemonių, kuriomis siekiama atpažinti moteris, kurioms gresia pavojus, ir remti smurtą patyrusias moteris.

Daugiau informacijos apie moteris ir darbuotojų saugą ir sveikatą rasite mūsų teminėje skiltyje ir mūsų „OSHwiki“ straipsniuose.