Naujienos
08/03/2019

Tarptautinė moters diena: lyčių lygybė darbe socialiai atsakingesnėje Europoje

Šiais metais Tarptautinės moters dienos tema – nauji lyčių lygybės stiprinimo ir moterų galių didinimo metodai. Tokių sudėtingų tikslų įgyvendinimo strategijų sėkmę lemia informuotumo apie grėsmes dirbančių moterų saugai ir sveikatai didinimas ir intensyvesnės pastangos panaikinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumus.  

Vykdydama dabartinę Sveikų darbo vietų kampaniją „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“, EU-OSHA taip pat kalba apie grėsmes aptarnavimo srityje dirbančioms ir tradicinius moteriškus darbus atliekančioms moterims.

Per pastaruosius kelerius metus į darbo rinką įsitraukia vis daugiau moterų visoje Europoje, tačiau moterims dažniau tenka papildomai prižiūrėti vaikus ir vyresnius asmenis.

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo iniciatyva – tai Europos socialinių teisių ramsčio veiklos rezultatas, skatinantis tolygesnį vyrų ir moterų priežiūros pareigų pasidalijimą. Sausio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba preliminariai susitarė dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl naujos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.

Daugiau apie dirbančių moterų saugą ir sveikatą