Tarptautinė moters diena 2024 m.: investicijos į moteris darbo vietoje

Image

© bnein - stock.adobe.com

2024 m. Tarptautinę moters dieną EU-OSHA paskelbė naują diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame nagrinėjami nuotolinio darbo lyčių aspektai ir pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria moterys.

Dokumente pabrėžiamas perėjimo prie nuotolinio darbo ir hibridinių darbo modelių poveikis ir atskleidžiamas neproporcingas šių pokyčių poveikis moterų gerovei ir integracijai į darbo rinką.

Jame raginama įgyvendinti lyčiai atžvalgias reglamentavimo reformas ir tęsti tyrimus, susijusius su išankstinėmis nuostatomis dėl lyties įmonių ir nacionaliniuose politikos dokumentuose. 

Susipažinkite su diskusijoms skirtu dokumentu Nuotolinio darbo lyčių aspekto tyrimas: poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai.

Daugiau įžvalgų rasite mūsų temų skiltyje „Moterys ir DSS“.