Infografikas, kaip vienas iš naujų informacijos apie darbą skaitmeninėje platformoje išteklių

Image

© EU-OSHA

Skaitmeninėse platformose dirba įvairiausio pobūdžio darbą dirbantys skirtingi darbuotojai, kuriems kyla labai įvairių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iššūkių. Siekdama papildyti turimus išteklius informuotumui šioje saugių darbo vietų kampanijos prioritetinėje srityje didinti, EU-OSHA dalijasi:

infografiku. Jame glaustai pristatomi faktai ir skaičiai, aprašomi svarbiausi sektoriai, galimybės, iššūkiai ir iniciatyvos, siekiant kad būtų skiriamas dėmesys platformose dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai;

„PowerPoint“ pristatymu, kuriame nagrinėjamas darbo platformose poveikis DSS; jis prieinamas keliomis kalbomis.

Visa būtina informacija apie darbą skaitmeninėje platformoje