Darbo skaitmeninėse platformose poveikis sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojams

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Sveikatos ir socialinės apsaugos sektorius, kuriame daugelyje ES šalių dirba apie 10 proc. visų darbuotojų, susiduria su keliais darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iššūkiais.

Skaitmeninimas ir platforminio darbo diegimas pakeitė šį sektorių, nes atsirado naujų darbuotojų fizinei ir psichosocialinei gerovei įtaką darančių DSS rizikos veiksnių ir galimybių.

Mūsų naujausiame dokumente išdėstyti esminiai veiksniai, į kuriuos reikia atkreipti politikos formuotojų dėmesį, įskaitant darbo jėgos įvairovę, tai, kad didžiausią darbuotojų dalį (80 proc.) sudaro moterys ir įvairius šio sektoriaus užimtumo susitarimus.

Diskusijoms skirtame dokumente „Darbas skaitmeninėse platformose sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriuje. Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai“ rasite išsamesnių išvadų ir rekomendacijų.

Sužinokite daugiau apie darbą skaitmeninėse platformose

Skaitykite mūsų teminę skiltį apie sveikatą ir socialinę priežiūrą