You are here

Naujienos
04/05/2017

Kaip IRT pokyčiai atsilieps darbinei veiklai ateityje?

Vykdydama dabartinį įžvalgų projektą EU-OSHA paskelbė ataskaitą. Projektu siekiama nustatyti, kaip informacijos ir ryšių technologijų bei darbo vietos pokyčiai paveiks darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS).

Ataskaitoje pristatomi projekto pirmojo etapo rezultatai. Šio etapo tikslas – nustatyti ir apibrėžti svarbiausias šių pokyčių tendencijas ir juos skatinančius veiksnius. Gauti rezultatai bus panaudoti antrame projekto etape, rengiant įvairius scenarijus, apibūdinančius tikėtinus galimus darbo aplinkos modelius 2025 m. ir susijusius DSS iššūkius.

Norite sužinoti, kokie IRT nulemti DSS iššūkiai Europos laukia 2025 m.?

Skaitykite ataskaitą „Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” („Informacijos ir ryšių technologijų bei darbo vietos pokyčių svarbiausios tendencijos ir juos lemiantys veiksniai“)

Daugiau informacijos apie EU-OSHA įžvalgų projektus