Naujienos
27/09/2019

Kaip valdyti kancerogenų keliamas grėsmes darbo vietoje

© INSHT

Nustatyta, kad vėžys yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių ES priežastis. Didelė vėžinių susirgimų dalis gali būti susijusi su kancerogenų poveikiu darbe. EU-OSHA, kuri pasirašė su kancerogenais susijusias veiksmų gaires, pasiryžusi didinti informuotumą apie šias grėsmes.

Naujajame informaciniame biuletenyje, parengtame vykdant saugių darbo vietų kampaniją „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ , pateikiama praktinių patarimų, kaip išvengti kancerogenų keliamos grėsmės darbo vietoje, ir nuorodų į naudingus informacijos šaltinius.

Skaitykite informacinį biuletenį – bendrą visų gaires pasirašiusių partnerių suderintą leidinį

Apsilankykite saugių darbo vietų kampanijos svetainėje 

Gaukite daugiau informacijos ir straipsnių apie profesinį vėžį