Naujienos
16/12/2019

Kokį poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai daro skaitmeninimas?

Nepaprastos skaitmeninių technologijų galimybės keičia darbo vietą, tačiau kaip dėl to kinta darbuotojų sauga ir sveikata? Mūsų naujoje brošiūroje pateikiama dabar atliekamo darbo, susijusio su skaitmeninimu ir jo poveikiu darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) – įskaitant naują ateities įžvalgų projektą – apžvalga.

Šioje brošiūroje pabrėžiama, kaip galėtume sumažinti galimus neigiamus skaitmeninimo rezultatus DSS srityje. Be to, joje atskleidžiama, kaip skaitmeninių technologijų pagalba galime pagerinti prevenciją darbo vietoje.

Daugiau informacijos apie skaitmeninimo poveikį DSS srityje rasite mūsų brošiūroje

Žr. „Prognozių dėl naujos ir atsirandančios rizikos, susijusios su skaitmeninimu iki 2025 m. santrauka“ įvairiomis kalbomis

Informacijos apie mūsų ateities įžvalgų projektą rasite skiltyje „Skaitmeninimas“

Skaitykite Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir žinių tarnybos paskelbtą ataskaitą „Kintantis darbo ir įgūdžių pobūdis skaitmeniniame amžiuje“.