Kaip galime apsaugoti su pavojingais vaistais dirbančių darbuotojų sveikatą ir gerovę?

Image

Naujos Europos Komisijos gairės – tai svarbūs patarimai darbdaviams ir darbuotojams, kaip valdyti pavojingų vaistų keliamą riziką.

Pavojingi vaistai gali turėti kancerogeninį, mutageninį arba toksišką reprodukcijai poveikį su jais dirbantiems darbuotojams. Todėl labai svarbu nustatyti tinkamą darbo su jais metodiką. 

Nukentėti gali medicinos darbuotojai, taip pat valytojai ir skalbinius arba atliekas tvarkantys darbuotojai, todėl šiose gairėse pateikiami patarimai pritaikyti pavojingų vaistų poveikį galinčiomis patirti darbuotojų grupėms.

Gairės yra rekomendacinio pobūdžio, jose pateikiami patarimai neprieštarauja nacionalinėms nuostatoms, t. y. juos galima suderinti su bet kokiais konkrečiais teisiniais šalies reikalavimais.

Susipažinkite su Saugaus darbo su pavojingais vaistais gairėmis

Sužinoti daugiau