You are here

Naujienos
17/08/2017

Gerosios patirties žemės ūkio ir žvejybos sektoriuose vadovai jau paskelbti!

Dabar du išsamius konkrečių sektorių gerosios patirties, susijusios su darbuotojų sauga ir sveikata, vadovus galima atsisiųsti daugiau nei 20 kalbų. Šiuose Europos Komisijos paskelbtuose vadovuose aptariami žemės ūkio, gyvulininkystės, sodininkystės ir miškininkystės sektoriai, taip pat mažų žvejybos laivų (kurie sudaro beveik 80 proc. ES žvejybos laivyno) sektoriai. Vadovuose pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai, susiję su rizikos prevencija, realaus gyvenimo atvejo tyrimai ir nurodomi praktiniai šaltiniai, todėl tai yra puikios priemonės, padedančios apsaugoti šių sektorių darbuotojus nuo žalos. Šie vadovai – tai naudotojams lengvai suprantami orientaciniai dokumentai, kuriuose pateikiami žodynėliai, iliustracijos ir diagramos.

Atsisiųskite gerosios patirties vadovus:

Žemės ūkio, gyvulininkystės, sodininkystės ir miškininkystės sektoriuose dirbančių darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas

Rizikos prevencija mažuose žvejybos laivuose. Europos vadovas