Darbo ateitis: ką ekspertai mano apie bepiločių orlaivių poveikį DSS?

Image

© jordi - stock.adobe.com

Siekdami atskleisti darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylančią riziką, pristatome naują diskusijų dokumentą dėl bepiločių orlaivių (arba dronų) naudojimo darbo vietose, jų poveikio saugai, sveikatai, privatumui ir atsakomybei bei veiksmų kylančiai rizikai šalinti.

Dokumente nagrinėjamos DSS problemos, kylančios dirbant su bepiločiais orlaiviais, nurodomos mokslinių tyrimų spragos ir pateikiamos praktinės rekomendacijos suinteresuotosioms šalims, kaip spręsti problemas darbo vietose ir skatinti tolesnę pažangą šioje srityje.

Taip pat susipažinkite su Ryšių punktų praktinio seminaro: „Ekspertų diskusijų apie darbo ir DSS ateitį dokumentai“ santrauka ir kitais mūsų ekspertų diskusijų dokumentais darbo ateities tema.

Domitės skaitmeninimu ir naujais darbo būdais? Sekite EU-OSHA kampaniją „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“!