Kova su profesiniu vėžiu: susipažinkite su poveikio darbuotojams tyrimo metodika

Image

© ECL

Europos kovos su vėžiu savaitę, kuri vyks gegužės 25 d.–gegužės 31 d., EU-OSHA skelbia papildomą mokslinių tyrimų medžiagą, kuri padeda kovoti su profesiniu vėžiu. Atsižvelgdama į pirmąsias profesinio vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimo (WES) išvadas, agentūra šiuo metu skelbia išsamią metodinę ataskaitą.

Remiantis Australijos poveikio darbe tyrimu ir naudojant novatorišką priemonę (OccIDEAS), WES buvo pritaikytas Europos sąlygoms ir atliktas šešiose šalyse. Siekiant užtikrinti kokybiškus, nuoseklius ir nešališkus rezultatus, surinktiems duomenims taikytos kelios kontrolės priemonės ir duomenų svertinių koeficientų nustatymo procedūros.

Išsamią informaciją apie WES minimų vėžio rizikos veiksnių įtraukimo kriterijus, kaip antai informaciją apie cheminę medžiagą, poveikį sveikatai ir susijusius teisės aktus, taip pat galima rasti naujai paskelbtoje medžiagoje.

Susipažinkite su metodine ataskaita

Susipažinkite su temine WES klausimų skiltimi

Daugiau informacijos rasite mūsų „OSHwiki“ straipsnyje apie darbuotojų poveikio tyrimo metodiką