Naujienos

Back to highlights

EU-OSHA vėžio rizikos veiksnių tyrimas vietoje netrukus bus pradėtas

Image

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Naujoviškame tyrime nagrinėjama, kokį poveikį Europos darbuotojams daro atrinkti vėžio rizikos veiksniai. Taip siekiama geriau nustatyti didžiausią poveikį darančius rizikos veiksnius. Tokie patikimi duomenys yra labai svarbūs darbuotojų saugai ir sveikatai ir našiai bei tvariai ekonomikai.

Su darbuotojais Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje surengta beveik 25 000 pokalbių. Su jais bus susisiekta atsitiktine tvarka mobiliuoju telefonu užduodant prie jų dabartinio darbo pritaikytus klausimus apie jų kasdien vykdomas užduotis.

Darbas vietoje bus vykdomas iki 2023 m. sausio mėn., o pirmąsias išvadas planuojama paskelbti 2023 m. pabaigoje. Tyrimo rezultatus papildys antrinės analizės, susijusios su išsamiais konkrečių temų tyrimais.

Sužinokite visą informaciją apie projektą Apklausa dėl vėžio rizikos veiksnių poveikio darbuotojams Europoje