You are here

Naujienos

12/07/2018

Tapusi oficialia pasaulinės kampanijos Vision Zero partnere, EU-OSHA padeda skleisti supratimą, kad laiku įdiegus tinkamas priemones, darbo vietoje galima išvengti bet kokio nelaimingo atsitikimo, ligos ar sužalojimo. Vision Zero prevencijos principas apima tris – profesinės saugos, sveikatos ir gerovės – aspektus, kurie turi būti diegiami visais lygiais. Kadangi šį principą galima taikyti labai lanksčiai, jis tinka visoms darbo vietoms, įmonėms ar pramonės sektoriams bet kuriame pasaulio regione.

02/07/2018

Austrija per savo „žaliąjį pirmininkavimą“ skatins tvarumą ir sutelks dėmesį į tris ES sritis: saugumo ir migracijos, klestėjimo ir konkurencingumo užtikrinimo skaitmeninant, taip pat stabilumo kaimyninėse šalyse. Be to, planuojama, kad per Austrijos kadenciją bus baigtos derybos dėl Kancerogenų direktyvos pakeitimo.

Žr. išsamiau

Žiūrėti vaizdo įrašą „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“

26/06/2018

EU-OSHA džiaugiasi, kad tiek daug oficialių kampanijos ir žiniasklaidos partnerių prisijungs prie 2018–2019 m. kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“.

Jų įsipareigojimas skatinti aktyvų pavojingų medžiagų valdymą Europos darbo vietose bus svarbus šios kampanijos sėkmės elementas, nes tai suteiks daugybę galimybių kurti tinklus ir keistis darbo vietose taikoma gerąja patirtimi.

Žr. oficialių kampanijos partnerių sąrašą

22/06/2018

Naujoje ataskaitoje išsamiai aprašytos naujausio EU-OSHA ESENER-2 tyrimo analizės, kurioje daugiausia dėmesio skirta psichosocialinei rizikai, išvados. Joje atskleidžiama, kad siekiant apsaugoti Europos darbuotojus nuo tokios rizikos svarbiausia yra vadovybės įsipareigojimas ir darbuotojų dalyvavimas.

Vis dėlto ne mažiau svarbios yra ir nacionalinės aplinkybės. Tvirta ekonomika, kokybiškos nacionalinės saugos ir sveikatos srities iniciatyvos ir kultūriniai veiksniai – visa tai padeda geriau valdyti psichosocialinę riziką.

19/06/2018

Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas (DSS) gali būti didelis iššūkis labai mažoms ir mažosioms įmonėms.

Kokia politika, programos ir priemonės veiksmingiausios siekiant pagerinti DSS labai mažose ir mažosiose įmonėse? Kaip įmonėms padėti tai įgyvendinti?

EU-OSHA kartu su politikos formuotojais ir socialiniais partneriais atsako į šiuos klausimus aukšto lygio konferencijoje Briuselyje, kurioje daugiausia dėmesio skiriama faktais pagrįstoms rekomendacijoms, pateikiamoms naujausiose išsamiose labai mažų ir mažųjų įmonių projektų ataskaitose.

07/06/2018

Naujuose dviejuose EU-OSHA leidiniuose nagrinėjama, kokią riziką darbuotojams ir saugai Europos darbo vietose kelia sparti mažmeninės e. prekybos plėtra ir vis dažnesnis rezultatyvumą gerinančių vaistų vartojimas.

Mažmeninė e. prekyba sparčiai vystosi ir yra itin konkurencingas sektorius, kuriame siekiama efektyvumo ir kuo mažesnių sąnaudų. Šis sektorius turėtų dar labiau plėstis; leidinyje nagrinėjamos pasekmės darbuotojų gerovei ir akcentuojama iniciatyvaus valdymo būtinybė.

25/05/2018

Su kokiais sunkumais grįždami į darbą susiduria vėžiu persirgę darbuotojai? Su kokiomis problemomis gali susidurti jų darbdaviai? EU-OSHA tyrimu siekiama atsakyti į šiuos klausimus ir nustatyti, ką daryti siekiant, kad grįžimo į darbą intervencija būtų sėkminga.

Per metinę Europos kovos su vėžiu savaitę, kuri vyks 2018 m. gegužės 25–31 d., skelbiamos išvados pateikiamos pranešime, santraukoje ir pateiktyse.

Pages