Naujienos
16/01/2020

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas ES Komisijos narys teigia, kad EU-OSHA istorija yra sėkminga.

Nuolat kintančiame darbo pasaulyje kyla naujų rizikų darbuotojų saugai ir sveikatai, todėl įmonės ir valstybės narės turi dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi užmegzdamos ryšius su įmonėmis, centrais ir vietos gamyklomis. Vaizdo pranešime kreipdamasis į EU-OSHA už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmit giria Agentūrą už įmonėms teikiamas internetines rizikos vertinimo priemones ir pagalbą Europos Komisijai siekiant numatyti naują ir kylančią riziką. Jis taip pat džiaugiasi, kad mūsų ryšių punktų tinklas veiksmingai platina žinias ir skatina profesinę saugą ir sveikatą nacionaliniu lygiu.

Baigdamas N. Schmit daro išvadą, kad Agentūra turi būti priešakinėse gretose skatindama sąmoningumą apie ateityje Europos darbo vietoms kilsiančius iššūkius, kaip antai skaitmeninimo poveikį, darbo jėgos senėjimą ir naujas užimtumo formas.

EU-OSHA sveikina darbą pradėjusį už jos veiklos sritį atsakingą Europos Komisijos narį N. Schmit ir nuoširdžiai džiaugiasi jo žodžiais, pripažįstančiais jos pastarųjų 25 metų darbą.

Žiūrėti už darbo vietas ir socialines teises atsakingo Europos Komisijos nario Nicolas Schmit vaizdo pranešimą EU-OSHA