You are here

Naujienos
04/09/2017

Remiantis naujausiais pasauliniais vertinimais, dėl darbe patiriamų nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų ES kasmet praranda 476 mlrd. EUR.

Ekonominė saugių ir sveikų darbo vietų nauda dar niekada nebuvo akivaizdesnė. Nauji DSS sąnaudų ir naudos vertinimo projekto duomenys rodo, kad dėl darbe patiriamų sužalojimų ir ligų ES kasmet patiria maždaug 476 mlrd. EUR nuostolį. Vien dėl su darbu susijusių vėžinių susirgimų prarandama 119,5 mlrd. EUR.

Kartu su Tarptautine darbo organizacija ir kitais partneriais dalyvaudama projekte, EU-OSHA kuria modelį, kuris leistų nustatyti apytiksles neveiksmingų ar neįdiegtų DSS priemonių ekonomines sąnaudas. Modelis leis visapusiškai įvertinti visuomenei tenkančią padarinių naštą, o gauti rezultatai politikams padės geriau suprasti ekonomines nesaugių ir nesveikų darbo vietų pasekmes.

Naujausios projekto išvados ir interaktyvi, lengvai prieinama duomenų vizualizacijos priemonė pristatoma 21-ajame darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų pasauliniame kongrese Singapūre.

Skaitykite pranešimą spaudai

Susipažinkite su duomenų vizualizacijos priemone

Sužinokite daugiau apie geros DSS praktikos ekonominę naudą

Žiūrėti nuotraukas